วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมการรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

14/6/2565 19:13:15น. 66
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมการรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

     เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต และ นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน เข้าร่วมกิจกรรมการรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศUnit of Excellence : UoE โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงแรม Kantary Hills จังหวัดเชียงใหม่

     ภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยาย ดังนี้

     เรื่อง “ภาพรวมและแนวโน้มงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา” โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

     เรื่อง “ความสำคัญของการตีพิมพ์ผลงานวิจัย สู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน World Rankings” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     เรื่อง “แนวทางการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่สู่ผลงานขอตำแหน่ง” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนักวิจัย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
14/6/2565 19:13:15น. 66
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน