คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " โครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการเลี้ยงกบสู่สัตว์เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์สร้างเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากจังหวัดพะเยา "

14/6/2565 16:01:45น. 349
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " โครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการเลี้ยงกบสู่สัตว์เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์สร้างเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากจังหวัดพะเยา "

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " โครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการเลี้ยงกบสู่สัตว์เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์สร้างเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากจังหวัดพะเยา " ณ พื้นที่ปฏิบัติการสาขาวิชาการประมง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ (วิทยากร), นายอิฐสะราม แสนสุภา (วิทยากร), คณาจารย์ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับคณะฯ ดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการเลี้ยงกบในหลากหลายด้าน เช่น การเพาะเลี้ยงกบ การแปรรูปกบ การสร้างนวัตกรผู้เลี้ยงกบและการจัดการฟาร์มอัจฉริยะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและแปรรูปกบในจังหวัดพะเยา สร้างเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากจังหวัดพะเยา บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ยั่งยืน

          

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
14/6/2565 16:01:45น. 349
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน