สาธิตพะเยาขานรับชูนโยบาย บ่มเพาะอัตลักษณ์นักเรียนสาธิต “Identity of DeSUP’s student”

14/6/2565 15:54:25น. 220
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 14 มิถุนายน 2565

        รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการมหาวิทยาลัยพะเยา มอบนโยบายบ่มเพาะอัตลักษณ์นักเรียนสาธิต “Identity of desup’s student” แก่รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตและทีมบริหาร ในการมุ่งสร้างจุดแข็งของการพัฒนานักเรียนสาธิตต้นแบบสุขรอบด้านผ่านสุนทรียศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฎศิลป์ไทยและพื้นบ้านล้านนา สู่สากล เสริมสมรรถนะทักษะชีวิตและสังคมบนวิถีไทยวิถีโลกในการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการจุดประกายความสร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสและสร้างพื้นที่ของเวทีกิจกรรมอิสระ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาในการเติบโตเป็นผู้นำสังคมแห่งอนาคต


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   จินตนา ดูใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พิศาล เครือลิต   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
14/6/2565 15:54:25น. 220
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาธิตพะเยาขานรับชูนโยบาย บ่มเพาะอัตลักษณ์นักเรียนสาธิต “Identity of DeSUP’s student”

##โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน