คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์วิทยาลัยการศึกษา และพบปะนิสิต ในการเปิดชั้นเรียนวันแรก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

13/6/2565 18:54:19น. 563
คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์วิทยาลัยการศึกษา และพบปะนิสิต ในการเปิดชั้นเรียนวันแรก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
     วันที่ 13 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์วิทยาลัยการศึกษาในการเปิดชั้นเรียนวันแรก ณ อาคารเรียนรวม (CE) และอาคารภูกามยาว (PKY) เพื่อพบปะพูดคุยกับนิสิตแต่ละชั้นปี และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างมีความสุข ตลอดจนให้กำลังใจอาจารย์ในการปฐมนิเทศนิสิตและการจัดการเรียนการสอนในวันแรก


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
13/6/2565 18:54:19น. 563
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์วิทยาลัยการศึกษา และพบปะนิสิต ในการเปิดชั้นเรียนวันแรก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน