กิจกรรม เวทีละอ่อนเหนือเสวนา: ร่วมมองอนาคตของเยาวชนภาคเหนือในปี 2585 (NORTHERN YOUTH FORUM: FUTURE FORESIGHT OF YOUTH IN 2042)

13/6/2565 16:43:39น. 407
มองอนาคตของเยาวชนภาคเหนือ

วันที่ 11- 12 มิถุนายน 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย (Thailand Policy Lab) และUNDP ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เวทีละอ่อนเหนือเสวนา: ร่วมมองอนาคตของเยาวชนภาคเหนือในปี 2585 (Northern Youth Forum: Future Foresight of Youth in 2042)” ภายใต้โครงการ “การร่วมมองอนาคตของเยาวชนภาคเหนือในปี 2585 (Future Foresight of Youth in 2042) ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา          

โดยมี ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนมุมมองของเยาวชนต่ออนาคตครอบครัวของเยาวชนใน 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2585) 2)  เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการออกแบบนโยบายสาธารณะด้วยเครื่องการมองภาพอนาคต 3)  เพื่อสร้างเสริมเครือข่ายการทำงานของเยาวชนในภาคเหนือ          

โดยภายในกิจกรรมได้มีการเปิดเวทีเสวนา หัวข้อเรื่อง “เรียนรู้บ้านเปิ้น บ้านตั๋ว เข้าใจสถานการณ์ครอบครัวผ่านมุมมองละอ่อนเหนือ” เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเข้าใจสถานการณ์ครอบครัว เข้าใจบทบาทและตำแหน่งของตัวเองในครอบครัว และเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองของตนเองเกี่ยวกับครอบครัวทั้งปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ มีกิจกรรมการออกแบบนโยบายว่าด้วยอนาคตครอบครัวภาคเหนือใน 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2575) เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมออกแบบแนวทางภาพฉากอนาคตเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองในอีก 10 ปีข้างหน้าอีกด้วยข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวทิพย์เกสร สุริยะมณี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวทิพย์เกสร สุริยะมณี   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
13/6/2565 16:43:39น. 407
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรม เวทีละอ่อนเหนือเสวนา: ร่วมมองอนาคตของเยาวชนภาคเหนือในปี 2585 (NORTHERN YOUTH FORUM: FUTURE FORESIGHT OF YOUTH IN 2042)

#ละอ่อนเหนือเสวนา #มองอนาคตของเยาวชนภาคเหนือ #เสวนา #เยาวชนภาคเหนือ #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน