คณะ ICT สำรวจความพร้อมเปิดภาคเรียน 2565 ในรูปแบบการเรียนการสอน Onsite 100% ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

13/6/2565 12:24:21น. 315
สำรวจความพร้อมเปิดเทอมวันแรก Onsite 100%
         เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อม ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เดินสำรวจความพร้อมในการเปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Onsite 100% ตามห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และโรงอาหาร เพื่อสำรวจความพร้อมในการรับมือ และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
        ซึ่งทางคณะฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนแบบ Onsite 100% รวมถึงการดูแลนิสิตอย่างเข้มงวด โดยมีการจัดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร จุดล้างมือแอลกอฮอล์บริเวณหน้าห้องเรียน และปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ D-M-H-T-T-A คือ เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า อีกทั้งยังมีการจัดเตรียมแม่บ้านเพื่อทำความสะอาดห้องเรียน วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าและกลางวัน พร้อมทั้งมีแนวปฏิบัติในการรับวัคซีนของอาจารย์และนิสิต โดยการส่งหลักฐานการฉีดวัคซีน ผลตรวจ ATK หรือ ผลตรวจ RTPCR ให้กับทางคณะฯ ก่อนเข้าร่วมการจัดการเรียนการสอน Onsite
         ทางด้านนิสิตแต่ละชั้นปี ได้พูดถึงบรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรก ไว้ว่า หลังจากที่มีการเรียนแบบ Online มาตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่ได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยและไม่ได้พบเจอกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน แต่วันนี้เป็นวันแรกในรอบ 2 ปี ที่ได้มาเรียนแบบ Onsite 100% ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และดีใจที่ได้พบปะกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนและบรรยากาศในมหาวิทยาลัยกลับมาคึกคักและเป็นปกติอีกครั้ง


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
13/6/2565 12:24:21น. 315
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน