กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

11/6/2565 12:40:02น. 342
ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 12
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี การศึกษา 2565  โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าวและกล่าวต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 12 จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุคปกติใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และการบรรยายเรื่อง แหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 197 คน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กชามาส คำแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    กชามาส คำแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
11/6/2565 12:40:02น. 342
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

#ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 12
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน