คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

10/6/2565 17:47:55น. 25
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

        คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 12 ผ่านระบบ MS Teams จัดขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง UB005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาอาจารย์ โดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตของนิสิตในยุค Digital นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การแนะนำคณะผู้บริหารและคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา, การบรรยายการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่, กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ การเรียน และการใช้ชีวิต, และการแนะนำการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Neo+ ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์

 

จากนั้นเวลา 13.00-16.00 น. จึงเข้าสู่กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตของคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและประธานหลักสูตรทั้ง 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ มาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยาแก่นิสิต    

                               

ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
10/6/2565 17:47:55น. 25
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน