คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับการปฏิบัติงาน

10/6/2565 9:40:12น. 533
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับการปฏิบัติงาน
วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วัชรพล เดชกุล บรรยาย เรื่องเทคนิค การจัดทำทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตราฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ นางจิราพร ขำจันทร์ หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ และนักวิทยาศาสตร์ เข่าร่วมอบรม เพื่อได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
10/6/2565 9:40:12น. 533
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับการปฏิบัติงาน

#University of Phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน