“News Generation” เครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร พัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

9/6/2565 16:28:24น. 392
“News Generation” เครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร  พัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
“News Generation” เครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร
พัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
                 โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้กิจกรรม News Generation ซึ่งการจัดอบรมพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน ฯ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบปะพูดคุย เพื่อสร้างการรับรู้ และการสร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาคมภายนอก ซึ่งทุกเครือข่ายล้วน มีความสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้การทำงาน ด้านงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลแม่กา และ ผู้นำชุมชน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
                  วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน เป็นผู้แทนในการกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลแม่กา และ ผู้นำชุมชน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน ในการเข้าร่วมอบรม โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “เรื่องเล่าของชุมชน เพื่อการสื่อสารผ่านรายการโทรทัศน์” ได้รับเกียรติจาก คุณจรัสพงษ์ เสมอเชื้อ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี ๓๒ และคุณปัณณวิชญ์ อยู่ดี ผู้ชื่อข่าวเนชั่น ๒๒ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และเล่าประสบการณ์การทำงานในด้านสื่อสารให้กับเครือข่ายผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
                ทั้งนี้ โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโดย กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเครือข่ายผู้นำชุมชน และ เทศบาลตำบลแม่กา ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่เป็นตัวแทนของชุมชนในพื้นที่ ในการเป็นกระบอกเสียง และรายงานความเคลื่อนไหว ความคืบหน้าของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ  เพื่อสร้างการรับรู้สื่อสาร สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนในพื้นที่ ตำบลแม่กาด้วย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์/พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
9/6/2565 16:28:24น. 392
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“News Generation” เครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร พัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

#เครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร #กองกลาง #งานประชาสัมพันธ์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน