คณะ ICT จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอุปกรณ์การเรียน ส่งต่อให้น้อง ๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา

9/6/2565 16:00:07น. 221
ทำบุญตักบาตรอุปกรณ์การเรียน
           เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอุปกรณ์การเรียนส่งต่อให้น้อง ๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของคณะฯ ได้มีโอกาสทำบุญ ถวายทาน และร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
           โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะฯ ถวายสังฆทานและปัจจัยแด่พระสงฆ์ จากนั้นพระครูปลัดสมบูรณ์ ปุณณสิริ (พระครูบาหลวงบุญจัย) เจ้าอาวาสวัดแม่กาหม้อแกงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กา ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคลากรภายในคณะฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยภายในกิจกรรมปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ D-M-H-T-T-A คือ เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งคัด


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
9/6/2565 16:00:07น. 221
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอุปกรณ์การเรียน ส่งต่อให้น้อง ๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ทำบุญตักบาตรอุปกรณ์การเรียน
#sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน