คณะ ICT จัดกิจกรรมเสวนา "เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ" โดยศิษย์เก่าคณะฯ แลกเปลี่ยนทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1

8/6/2565 17:31:24น. 319
เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ
           เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ” โดยศิษย์เก่าคณะฯ เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองทางด้านการเรียนรู้ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับนิสิตใหม่
           โดยมีศิษย์เก่าคณะฯ ร่วมเสวนาในครั้งนี้ คือ
1. คุณนฤบวร ภิรมย์พลัด ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัส 46 ปัจจุบันทำงานที่กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. คุณกรนิภา สุวรรณศักดิ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัส 46 ปัจจุบันทำงานที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
3. คุณยุภาภรณ์ วันตา ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 53 ปัจจุบันทำงานที่บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
4. คุณภูมิพัฒน์ อุ่นบ้าน ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ รหัส 57 ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยนักวิจัย สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศึกษาต่อปริญญาโท
5. คุณช่อผกา กรเพชร ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย รหัส 58 ปัจจุบันทำงานที่
บริษัท โคตรคูล จำกัด
6. คุณสุรัต ริบรวมทรัพย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย รหัส 58 ปัจจุบันทำงานที่
บริษัท วินเนอร์ มิวสิค จำกัด
และ 7. คุณทัตเทพ ซ่อนกลิ่น ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รหัส 61 ปัจจุบันทำงานที่บริษัท Western Digital
           ซึ่งมีอาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล และ อาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ กล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับศิษย์เก่าและนิสิตใหม่ ภายในกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่ารุ่นพี่สู่รุ่นน้องนิสิตใหม่ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมไปถึงคำแนะนำที่ดีจากพี่ศิษย์เก่าเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในวัยเรียน การทำกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิตให้อยู่ในแนวทางที่ดีให้เหมาะสมกับวัยเรียน รวมถึงอาชีพที่จบไปในอนาคต และการเตรียมความพร้อมในการเรียน นอกจากนี้ยังมี ดร.กลางวารี ไชยวุฒิ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดการกู้ยืมเงิน กยศ. ให้นิสิตใหม่ได้รับทราบและซักถามข้อมูลที่สงสัย


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
8/6/2565 17:31:24น. 319
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT จัดกิจกรรมเสวนา "เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ" โดยศิษย์เก่าคณะฯ แลกเปลี่ยนทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #เล่าความหลังสร้างแรงบันดาลใจ
#sdg4 #sdg5 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน