โครงการอบรมพัฒนากระบวนการดำเนินงานของชมรมนิสิต

8/6/2565 0:15:22น. 209
ชมรม
กองกิจการนิสิต​ จัดโครงการอบรมพัฒนากระบวนการดำเนินงานของชมรมนิสิต โดยได้รับเกียรติจาก​ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อ.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากร​กองกิจการ​นิสิต​ และชมรมนิสิตส่วนกลางจำนวน​ 26 ชมรม​ เข้าร่วม​ โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อพัฒนา​ศักยภาพ​การบริหารจัดการชมรมนิสิต​ ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ​ (Design Thinking) โดย​ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรกระบวนการ​ เพื่อที่ชมรมนิสิตจะได้ออกแบบกิจกรรม​พัฒนา​อัตลักษณ์​นิสิต​ ให้ตรงตาม​ยุทธศาสตร์​และอัตลักษณ์​นิสิตอย่างยั่งยืน​ ตลอดจนเป็นผู้นำนิสิตที่เตรียม​ความพร้อม​รับการเปลี่ยนแปลง​ในทุกสถานการณ์​ต่อไป​


  

facebooktwitterline


ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
8/6/2565 0:15:22น. 209
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการอบรมพัฒนากระบวนการดำเนินงานของชมรมนิสิต

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน