คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการอบรมการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

7/6/2565 10:50:11น. 505
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย น.ส.พวงผกา ธนะจักร์ รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงานคณะนิติศาสตร์ และนายนทีสุทธิ์ อุทธิยา รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไปคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางในการดำเนินกิจกรรมตัวชี้วัดการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน (Super KPI) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 ณ ห้องประชุม กรอ.ถปภ.ทม.3 อาคารหอประชุมพญางำเมือง จัดโดย กองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    พวงผกา ธนะจักร์   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
7/6/2565 10:50:11น. 505
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการอบรมการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

#sdg #แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน