โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สำหรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

6/6/2565 17:09:14น. 213
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มอบหมายให้ นายวิชญนนท์ มณีชาติ หัวหน้างานบริการ พร้อมบุคลากร จัดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมให้นิสิตใหม่ใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้นิสิตใหม่มีทักษะในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนิสิตใหม่โดยร่วมกับส่วนงานต่างๆ ทั้งนี้ได้ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ของส่วนงานต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อแนะนำการใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้แก่นิสิตใหม่ ให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการแนะนำบริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และได้มีกิจกรรมเกมส์ตอบคำถาม เพื่อให้นิสิตมีส่วนร่วมทำกิจกรรม  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวนิชาภา ปุณณ์ปวีณ, คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
6/6/2565 17:09:14น. 213
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สำหรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

##โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ##ประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ##นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน