สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา และ Thai PBS จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสาร ณ อำเภอปง จังหวัดพะเยา

31/5/2565 9:42:49น. 294
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

             สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ และหัวหน้าศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา และทีมงาน พร้อมด้วยสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ ไทยพีบีเอส จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสาร ให้กับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา จำนวน 45 คน  ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 โดยภาคเช้าได้รับเกียรติจากคุณสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา เปิดงานและฝากน้อง ๆ ให้เรียนรู้ทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิต สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในสองวันนี้ มุ่งเน้นให้น้อง ๆ สามารถสืบค้นเรื่องเล่าที่เป็นของดี หรือเรื่องดี ๆ รอบตัวในอำเภอของพวกเขามานำเสนอผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่  ภายใต้หัวข้อ อวดดี@ปง และสามารถนำเรื่องราวดังกล่าวนั้นมาเล่าเรื่องผ่านสื่อวิดีโอ โดยจะมีการลงพื้นที่ถ่ายทำออกมาเป็นสื่อ  

             นอกจากนั้นทางผู้จัดโครงการฯ ยังได้สร้างประสบการณ์ให้น้อง ๆ ได้สัมผัสกับการเป็นผู้ดำเนินรายการผ่านสตูดิโอจำลอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ ด้วย  ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก คุณอภิวัฒน์ พรมชัย และคุณอักษรสิริ ต้อยปาน ฝ่ายสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล จากสำนักเครือข่ายการมีส่วนร่วมสาธารณะ สถานีไทยพีบีเอส และวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา

                การฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้จัดงานฯ คาดหวังว่านอกจากจะให้นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการสื่อสารดิจิทัลแล้ว ยังสร้างโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจชุมชนของพวกเขามากยิ่งขึ้นด้วย   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
31/5/2565 9:42:49น. 294
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา และ Thai PBS จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสาร ณ อำเภอปง จังหวัดพะเยา

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน