คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการอบรมการใช้งานระบบการบันทึกข้อมูลภาระงาน (HR SMART) สำหรับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

30/5/2565 10:03:49น. 380
อบรมการใช้งานระบบการบันทึกข้อมูลภาระงาน

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการอบรมการใช้งานระบบการบันทึกข้อมูลภาระงาน (HR SMART) สำหรับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบการอบรมออนไลน์ (MS TEAMS) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณนฤบวร ภิรมย์พลัด หัวหน้างานสารสนเทศบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบการบันทึกข้อมูลภาระงาน (HR SMART) ดังกล่าวฯ ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลภาระงานออนไลน์ (HR SMART)


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ชัยวัฒน์ ชูเชิด   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัยวัฒน์ ชูเชิด   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
30/5/2565 10:03:49น. 380
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการอบรมการใช้งานระบบการบันทึกข้อมูลภาระงาน (HR SMART) สำหรับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

#อบรมการใช้งานระบบการบันทึกข้อมูลภาระงาน #HR SMART #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #ภิรมย์พลัด


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน