คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินสำนักงานสีเขียว

30/5/2565 9:19:44น. 549
อบรมระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินสำนักงานสีเขียว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงาน เป็นส่วนหนึ่งกับมหาวิทยาลัยพะเยา ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก หรือ UI Green Metric World University Ranking และการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Office ณ ห้อง UB1 อาคาร 99 ปี อุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ตรวจประเมินและการให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน, กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
30/5/2565 9:19:44น. 549
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน