วิทยาลัยการศึกษา เตรียมความพร้อมห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

27/5/2565 14:10:16น. 244
วิทยาลัยการศึกษา เตรียมความพร้อมห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
     วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงาน นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต หัวหน้างานวิชาการ นางสาวปวันรัตน์ วังมา หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา นางศศิธร เทพรังสาร และ นักวิชาการพัสดุ นายอภิเดช เทพรังสาร สำรวจความพร้อมของห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน เพื่อรอต้อนรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้ามาเรียนในรูปแบบชั้นเรียน (On-Site) ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
27/5/2565 14:10:16น. 244
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา เตรียมความพร้อมห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน