คณะนิติศาสตร์เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติและการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ

27/5/2565 13:45:25น. 836
คณะนิติศาสตร์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30-12.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะอนุกรรมการสภานิติศึกษา ,รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติและการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 13 โดยมีกลุ่มข้าราชการตำรวจเป็นกลุ่มผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ในครั้งนี้ ในการนี้คณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะอนุกรรมการสภานิติศึกษา ,รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยนำเสนอ ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นข้อเสนอในการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์อย่างเป็นระบบตั้งแต่การเรียนการสอนนิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา การฝึกอบรมในทางปฏิบัติในระดับเนติบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษานิติศาสตร์ในระดับสากล โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนข้าราชการตำรวจ อาทิเช่น รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกนนท์วินิจ เจริญนวชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, พันตำรวจเอกดร.ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้บังคับการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พันตำรวจเอกดร.เทิดสยาม บุญยะเสนา ผู้กำกับการสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 และพันตำรวจเอกหญิงพวงผกา มุ่งดี อาจารย์(สบ.4)ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ได้ร่วมพูดคุยและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในนามองค์กรตำรวจซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ในการพิจารณาปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติเป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้นสำหรับใช้ในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพนิติศาสตร์ในสาขาต่างๆ อาจารย์และนักศึกษานิติศาสตร์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยภายหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นอย่างครบถ้วนและรอบด้าน คณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติจะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ และจะหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติกับองค์กรวิชาชีพและหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
27/5/2565 13:45:25น. 836
Print Friendly and PDF

คณะนิติศาสตร์เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติและการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ

##UPLAW
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน