คณะสหเวชศาสตร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมการกำหนดตำแหน่งพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

26/5/2565 10:57:23น. 232
คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมการกำหนดตำแหน่งพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมการกำหนดตำแหน่งพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนางานสนับสนุนคณะสหเวชศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 3 เพื่อให้บุคคลากรสายสนับสนุนเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และมีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณหนึ่งฤทัย เทพสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้าแผนงาน คณะวิทยาศาสตรการแพทย์ คุณวิทยา สุนสะดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตรการแพทย์ และคุณปภาอร เขียวสีมา นักวิทยาศาสตร์ รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยและห้องปฏิบัติการ เป็นวิทยากร ซึ่งในการอบรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนคณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โกเมศ ลออพันธุ์สกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นุชนาถ ไชยมงคล   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   
26/5/2565 10:57:23น. 232
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมการกำหนดตำแหน่งพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

#คณะสหเวชศาสตร์ #สายสนับสนุน #กำหนดตำแหน่ง
#sdg4 #sdg8

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน