วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ CBBL-MODEL

26/5/2565 10:53:35น. 275
การประชุมเชิงปฏิบัติการ CBBL-MODEL
    เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019” โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคณบดีวิทยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นายสวัสดิ์ แสงขัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นายณัฐพล สุวรรณลพ ทีมงานศึกษานิเทศก์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ สมยาโรน อาจารย์สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถจัดการเรียนรู้ของครูในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จำนวน 22 โรงเรียน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
26/5/2565 10:53:35น. 275
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ CBBL-MODEL

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน