วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training)

26/5/2565 10:36:50น. 249
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training)
    วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN QA (Version 4.0) อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน สำหรับรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
26/5/2565 10:36:50น. 249
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training)

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน