คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเพื่อหารูปแบบการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลแม่ใส อ. เมือง จ.พะเยา

26/5/2565 10:12:12น. 248
การประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเพื่อหารูปแบบการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลแม่ใส
คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดี พร้อมกับ ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ คุณลานนา หมื่นจันทร์ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเพื่อหารูปแบบการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลแม่ใส อ. เมือง จ.พะเยา ภายใต้โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมขับเคลื่อนการทำงานเชิงพื้นที่ในการลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความยากจนและการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน การประชุมประกอบด้วย แนวคิดการดูแลกลุ่มเปราะบาง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน บทบาทคณะทำงานระดับหมู่บ้านและโครงสร้างของคณะทำงาน รวมถึง การจัดเก็บข้อมูลกลุ่มประมาณที่ไม่เข้าถึงสิทธิ์หรือบริการของรัฐ ทั้งนี้
ได้รับความร่วมมือจากแกนนำหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน เขตตำบลแม่ใส ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส รวมทั้งสิ้น 84 คน #ระบบคุ้มครองทางสังคมกลุ่มเปราะบาง #SDG1 #SDG3
คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเพื่อหารูปแบบการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลแม่ใส อ. เมือง จ.พะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
26/5/2565 10:12:12น. 248
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเพื่อหารูปแบบการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลแม่ใส อ. เมือง จ.พะเยา

#พัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเพื่อหารูปแบบการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม #ตำบลแม่ใส อ. เมือง จ.พะเยา #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน