วิทยาลัยการศึกษา จัดงานสัมมนา หัวข้อ การตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ”Scopus-indexed journals”

25/5/2565 15:46:32น. 265
วิทยาลัยการศึกษา จัดงานสัมมนา หัวข้อ การตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ”Scopus-indexed journals”
     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง ประธานหลักสูตรฯ และนิสิตสาขานวัตกรทางการศึกษา จัดงานสัมมนา หัวข้อ การตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ”Scopus-indexed journals” โดยมี คณบดีวิทยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ประสบการณ์การเขียนบทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ” เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขานวัตกรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
25/5/2565 15:46:32น. 265
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา จัดงานสัมมนา หัวข้อ การตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ”Scopus-indexed journals”

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน