หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการการพัฒนาความรู้เรื่องการจัดการงานเลี้ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

24/5/2565 15:54:17น. 364
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำโดย ดร.นิรมล พรมนิล หัวหน้าโครงการ ดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์, ดร.กรัณฑรัตน์ คะวัติกูล, ดร.ปิยะพงษ์ สุปันโย, ผศ.ดร. สุริยา ส้มจันทร์ ผู้ร่วมโครงการ และนิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการการพัฒนาความรู้เรื่องการจัดการงานเลี้ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงวันอนาลโยทิพยราม โดยในครั้งนี้ได้ลงไปดำเนินการจัดอบรมในพื้นที่เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะเรื่องการจัดการงานเลี้ยงให้กับชุมชน

               ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ได้จากผลสำรวจความต้องการของชุมชน จากการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการและการสำรวจเบื้องต้น

และชุมชนจะได้นำความรู้ในครั้งนี้ไปปรับใช้   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
24/5/2565 15:54:17น. 364
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการการพัฒนาความรู้เรื่องการจัดการงานเลี้ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน