คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ทำการทบทวนและประเมินคุณภาพหลักสูตร ณ The Rise Suites Hotel จังหวัดเชียงใหม่

24/5/2565 11:41:36น. 537
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้ทำการทบทวนและประเมินคุณภาพของหลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิตในหลักสูตร 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
24/5/2565 11:41:36น. 537
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ทำการทบทวนและประเมินคุณภาพหลักสูตร ณ The Rise Suites Hotel จังหวัดเชียงใหม่

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน