สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้การเป็นนักข่าวพลเมือง

20/5/2565 14:38:27น. 306
สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้การเป็นนักข่าวพลเมือง
สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้การเป็นนักข่าวพลเมือง
                    คณะบริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่บริการวิชาการให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการรายงานเรื่องเล่ารอบรั้วโรงเรียน ในหลักสูตร “นักข่าวพลเมืองน้อย” ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา และสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ ไทยพีบีเอส ณ โรงเรียนบ้านนาอ้อม ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ คน โดยมีตัวแทนจากโรงเรียน จากโรงเรียนบ้านนาอ้อม โรงเรียนบ้านผาตั้ง และโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ได้การสนับสนุนจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณศวิต ฟักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ้อม คุณพนมฉัตร มณีมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน ผาตั้ง และ คุณสุรชัย วรภูรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
                    โดยการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกฝนตั้งแต่วิธีการคิด ลำดับเรื่องราว เล่าเรื่อง และคิดเป็นภาพ รวมถึงการฝึกเป็นผู้อ่านข่าวและเป็นนักข่าวรายงานภาคสนาม นอกจากนั้นยังสร้างประสบการณ์ให้กับกลุ่มตัวแทนนักเรียนได้สัมผัสกับการอ่านข่าวผ่านสตูดิโอจำลอง สร้างความตื่นเต้นและแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก คุณณรงค์ วงศ์ชัย คุณบรรเจิด หงษ์จักษ์ จากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา คุณอภิวัฒน์ พรมชัย และคุณอักษรสิริ ต้อยปาน ฝ่ายสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล จากสำนักเครือข่ายการมีส่วนร่วมสาธารณะ สถานีไทยพีบีเอส และทีมงานศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
20/5/2565 14:38:27น. 306
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้การเป็นนักข่าวพลเมือง

#สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ #คณะบริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #นักข่าวพลเมืองน้อย #ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน