หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ลงพื้นที่บริการวิชาการในหลักสูตร “นักข่าวพลเมืองน้อย” ให้กับนักเรียน ในเขตอำเภอปง จังหวัดพะเยา

20/5/2565 13:45:09น. 53
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง และอาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ลงพื้นที่บริการวิชาการให้กับน้องๆ นักเรียน ระดับประถมศึกษา ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการรายงานเรื่องเล่ารอบรั้วโรงเรียน ในหลักสูตร “นักข่าวพลเมืองน้อย” ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา และสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ ไทยพีบีเอส ณ โรงเรียนบ้านนาอ้อม ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของนักเรียนชั้นป.4 - ป.6 จำนวน 40 คน จากโรงเรียนบ้านนาอ้อม โรงเรียนบ้านผาตั้ง และโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โดยการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียน คุณศวิต ฟักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ้อม, คุณพนมฉัตร มณีมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาตั้ง และคุณสุรชัย วรภูรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา  

          โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ น้องๆ ได้ฝึกฝนตั้งแต่วิธีการคิด ลำดับเรื่องราว  เล่าเรื่อง และคิดเป็นภาพ รวมถึงการฝึกเป็นผู้อ่านข่าวและเป็นนักข่าวรายงานภาคสนาม  นอกจากนั้นทางผู้จัดโครงการฯ ยังได้สร้างประสบการณ์ให้น้องๆ ได้สัมผัสกับการอ่านข่าวผ่านสตูดิโอจำลอง เพื่อสร้างความตื่นเต้นและแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ด้วย ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคุณณรงค์ วงศ์ชัย  คุณบรรเจิด หงษ์จักษ์ จากงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา, คุณอภิวัฒน์  พรมชัย  และคุณอักษรสิริ ต้อยปาน ฝ่ายสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล จากสำนักเครือข่าย
การมีส่วนร่วมสาธารณะ สถานีไทยพีบีเอส และทีมงานศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา



   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
20/5/2565 13:45:09น. 53
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ลงพื้นที่บริการวิชาการในหลักสูตร “นักข่าวพลเมืองน้อย” ให้กับนักเรียน ในเขตอำเภอปง จังหวัดพะเยา

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน