ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบสถานประกอบการ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

20/5/2565 11:19:53น. 227
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบสถานประกอบการ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประธานหลักสูตรระยะสั้นภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าพบสถานประกอบการ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 789 หมู่ 1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เป็นสถานประกอบการที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 และได้ให้ความอนุเคราะห์รับนิสิตคณะศิลปศาสตร์เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ปฏิบัติสหกิจศึกษา) และพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้วยดีมาโดยตลอด โดยในครั้งนี้ อาจารย์ภัทรพล ปลงไสว ที่ปรึกษาอาวุโส และ คุณนชชนก บำเพ็ญธนบุญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ให้การต้อนรับและมีประเด็นหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตคณะศิลปศาสตร์เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2565 โดยจะเริ่มกระบวนการการคัดเลือกนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 และอนุญาตให้นิสิตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่เดือนพฤศจิยายน เป็นต้นไป นอกจากนี้สถานประกอบการยังได้ร่วมวางแผนการดำเนินงานหลักสูตรระยะสั้นภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารแบบเร่งรัดอีกด้วย       

 

ภาพ / ข้อมูล : ดร.ชนาภา ดวงไฟ / อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                               

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://libarts.up.ac.th/  
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   ดร.ชนาภา ดวงไฟ / อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ชนาภา ดวงไฟ / อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
20/5/2565 11:19:53น. 227
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบสถานประกอบการ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน