ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบสถานประกอบการ โรงแรม ANDAZ PATTAYA JOMTIEN BEACH ในเครือ Hyatt

20/5/2565 11:16:29น. 269
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบสถานประกอบการ  โรงแรม ANDAZ PATTAYA JOMTIEN BEACH ในเครือ Hyatt

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประธานหลักสูตรระยะสั้นภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าพบสถานประกอบการ โรงแรม ANDAZ PATTAYA JOMTIEN BEACH ในเครือ Hyatt ตั้งอยู่เลขที่ 345 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานประกอบการด้านโรงแรมที่มีมาตรฐาน มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีคุณไกวลา หลวงทุมมา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับและมีประเด็นหารือเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตคณะศิลปศาสตร์เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2565 โดยจะเริ่มกระบวนการการคัดเลือกนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเดือนมิถุนายน 2565 และอนุญาตให้นิสิตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่เดือนพฤศจิยายน เป็นต้นไป นอกจากนี้สถานประกอบการยังได้พิจารณาพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มเติมในด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม อันจะนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการต่อไป        ภาพ / ข้อมูล : ดร.ชนาภา ดวงไฟ / อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                               

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://libarts.up.ac.th/  
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   ดร.ชนาภา ดวงไฟ / อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ชนาภา ดวงไฟ / อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
20/5/2565 11:16:29น. 269
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน