ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจในเกณฑ์ และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

20/5/2565 11:11:11น. 274
ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจในเกณฑ์ และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
     วันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2565 คณบดีวิทยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจในเกณฑ์ และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดยได้กล่าวถึงนโยบายการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การจัดการศึกษาและการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อมุ่งสู่ EdPEx 200 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
20/5/2565 11:11:11น. 274
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจในเกณฑ์ และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน