มหาวิทยาลัยพะเยาจัดพิธีสระเกล้าดำหัว นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

27/4/2565 15:26:31น. 489
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดพิธีสระเกล้าดำหัว นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดพิธีสระเกล้าดำหัว นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
                             มหาวิทยาลัยพะเยาโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดพิธีสระเกล้าดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยในพิธี ได้รับเกียรติจาก นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เป็นประธานในการสรงน้ำ พระพุทธรูป พระพุทธภุชคารักษ์ และพระบรมมารูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด ๑๑ ท่าน ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ นำกล่าวคำขอพร พร้อมนำ คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสระเกล้าดำหัว นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้วย หลังจากเสร็จพิธีนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวให้พรแก่คณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาโดยพิธีจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
                             ความหมายของ การสักการะ สระเกล้าดำหัว เป็นการจัดเตรียมเครื่องสักการะ และน้ำส้มป่อย ไปสักการะผู้ใหญ่ โดยจะเริ่มทำในวันขึ้นปีใหม่ คือวันพญาวัน เทศกาลสงกรานต์เพื่อขอขมาในสิ่ง ที่ล่วงเกิน และแสดงความเคารพ เมื่อทำการขอขมาและให้พรแล้ว ผู้ใหญ่ก็จะนำน้ำส้มป่อยนั้นลูบหัวตัวเอง เสมือนเป็นการรับคำขอขมา และล้างความขุ่นเคืองที่ผ่านมาออกไป มักจะพบคำว่า "รดน้ำดำหัว" ซึ่งเกิดจากการนำคำว่า "รดน้ำ" ของภาษาไทย ไปต่อกับคำว่า "ดำหัว" ของภาษาล้านนานั่นเอง 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
27/4/2565 15:26:31น. 489
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยาจัดพิธีสระเกล้าดำหัว นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

#พิธีสระเกล้าดำหัว นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน