คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการทำบุญคณะ สุขสะหรีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565

11/4/2565 16:12:13น. 558
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการทำบุญคณะ สุขสะหรีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565

       เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการทำบุญคณะ สุขสะหรีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 ณ ห้อง CE14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการ โดยได้มีการจัดพิธีไหว้สิ่งศักสิทธิ์และจุดธูปหอมเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเชิญพระสงฆ์ 5 รูป สวดมนต์ไหว้พระ ทำพิธีสืบชะตา ประพรมน้ำมนต์ และถวายสังฆทาน แล้วจึงมีพิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัว ขอขมาผู้ใหญ่ โครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในคณะ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ
ข้อมูล/ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ  
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ :
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
11/4/2565 16:12:13น. 558
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการทำบุญคณะ สุขสะหรีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565

#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน