คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรม" ปี๋ใหม่เมือง" และกิจกรรม ส่งเสริมสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

10/4/2565 13:37:07น. 361
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ช่วงเช้าคณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรม"สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง สุมาคาราวะ สระเกล้าดำหัว ฮับปอนปี๋ใหม่" เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ขอขมา และขอพรจากท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ และผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสทััง 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ รียานันท์ แสนโภชน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมทั้งแบบออนไซด์ ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ และรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-teams Science Staff และในช่วงบ่ายตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ดร.พัทธวรรณ ละโป้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้เข้าร่วมงาน "พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565" ณสวนหย่อมหลังอาคารสำนักงานอธิการบดี

นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังได้ดำเนินกิจกรรมการอบรม "กิจกรรม ส่งเสริมสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" โดยเป็นกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ด้านนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์ โดย รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และบรรยายให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง ส่งเสริมสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และห้องทำงานน่าอยู่ 5 ส และความปลอดภัยโดย ดร.พัทธวรรณ ละโป้ หัวข้อเรื่อง การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน หัวข้อเรื่อง การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ และหัวข้อเรื่อง การจัดซื้อและจัดจ้าง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง โดยจัดกิจกรรมทั้งแบบออนไซด์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 และรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-teams Science Staff


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
10/4/2565 13:37:07น. 361
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน