อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างองค์กรแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และมหาวิทยาลัยพ

31/3/2565 8:47:17น. 41
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อ การเผยแพร่สื่อ รวมถึงการจัดอบรม-สัมมนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสื่อภาคพลเมือง ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และองค์กรแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) โดยมี ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ (หัวหน้าศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา) รวมถึงบุคลากร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิตยาภรณ์ วรรณมณี   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
31/3/2565 8:47:17น. 41
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างองค์กรแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และมหาวิทยาลัยพ

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน