คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการและร่วมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2565

23/3/2565 10:40:35น. 576
ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และสโมสรนิสิต ดำเนินโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง”ครั้งที่ 7 โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานราชการเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวฯ ทั้งนี้มีขบวนแห่ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อเข้าสู่วัดพระธาตุจอมทอง เพื่อถวายผ้าห่มพระธาตุจอมทองสมโภชห่มผ้าพระธาตุจอมทอง โดยมีประชาชน พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาแล้ว ยังเป็นการทํานุบํารุง รักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ที่ดึงดูดสายตาของประชาชนในจังหวัดพะเยาและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน


การแห่ผ้าห่มพระธาตุจองทองในครั้งนี้ ได้มีการนำน้ำจากแม่น้ำสำคัญ ๕ แห่ง คือ "แม่น้ำปิง" จังหวัดเชียงใหม่ "แม่น้ำวัง" จังหวัดลำปาง "แม่น้ำยม" จังหวัดแพร่ "แม่น้ำน่าน" จังหวัดน่าน "แม่น้ำอิง" จังหวัดพะเยา และยังได้นำ "น้ำอ่างหลวง” จากแหล่งเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยพะเยา แหล่งน้ำสำคัญซึ่งใช้หล่อเลี้ยงนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มาทำน้ำสำหรับใช้สรงพระธาตุจอมทองเพื่อความเป็น สิริมงคล และความร่มเย็นของชีวิตมีเครื่องสักการะที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยมีแบบอย่างมาจากเครื่องสักการะแบบล้านนาโบราณซึ่งนิสิตใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนและในวันหยุดมาช่วยกันทำด้วยความสมัครสมาน สามัคคี และศรัทธาที่มีต่อพระธาตุจอมทอง
ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์,ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยกิจการนิสิต ,มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
23/3/2565 10:40:35น. 576
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการและร่วมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2565

#ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #วัฒนธรรม #พระธาตุจอมทอง #ประเพณี
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน