นิทรรศการประกวดภาพถ่าย “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง”

11/3/2565 15:51:01น. 711
นิทรรศการประกวดภาพถ่าย

           วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๕ โดยจัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดธิดาข้าวทิพย์ เมื่อครั้งร่วมกิจกรรมในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

          นิทรรศการภาพถ่าย หัวข้อ “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ภายใต้โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
รางวัลที่ ๑ ภาพหมายเลข ๒ ของ ว่าที่ ร.ต.ยศ ศักดิ์ลอ
รางวัลที่ ๒ ภาพหมายเลข ๑ ของ นายวศิน ไชยเมือง
รางวัลที่ ๓ ภาพหมายเลข ๑ ของ ว่าที่ ร.ต.ยศ ศักดิ์ลอ
รางวัลชมเชย ภาพหมายเลข ๓ ของ ว่าที่ ร.ต.ยศ ศักดิ์ลอ
รางวัลชมเชย ภาพหมายเลข ๑ ของ นายจิราฤทธิ์ ทิพย์ลุ้ย
           รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล กล่าวว่า โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยให้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรมประกวดธิดาข้าวทิพย์ พิธีกวนข้าวทิพย์ และขบวนแห่ข้าวใหม่ข้าวทิพย์ทางน้ำ ไปถวายพระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำ เป็นรูปแบบขบวนแห่เครื่องไทยทานตามประเพณีท้องถิ่นของวัฒนธรรมล้านนา เกิดเป็นภาพที่น่าประทับใจ จึงได้จัดการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง ” เพื่อให้ช่างภาพทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ตลอดจนผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ ได้ร่วมประกวดภาพถ่ายและสามารถใช้เป็นภาพสื่อสารความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดพะเยาและภูมิทัศน์ของกว๊านพะเยาได้          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้จัดขึ้นทุกปี เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังค่านิยม ความภูมิใจในวิถีชีวิต และจิตสำนึกของการดำรงไว้ซึ่งประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนิสิต บุคลากร ตลอดจนชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ ๑๖ แสดงให้เห็นถึงความงดงามของบรรยากาศแห่งวิถีวัฒนธรรม ที่สามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาได้เป็นอย่างดียิ่งอีกรูปแบบหนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ซึ่งได้บันทึกภาพแห่งความประทับใจนี้ ให้สามารถใช้เป็นสื่อส่งต่อความประทับใจแก่สาธารณชนต่อไป 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
11/3/2565 15:51:01น. 711
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิทรรศการประกวดภาพถ่าย “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง”

#นิทรรศการประกวดภาพถ่าย
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน