คณะนิติศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนและผลักดันให้จังหวัดพะเยา เป็น 1 ใน 10 จังหวัดนำร่อง เพื่อขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน

10/3/2565 14:07:48น. 891
คณะนิติศาสตร์
วันที่ 10 มีนาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจการพิเศษ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ได้เข้าพบนายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนและผลักดันให้จังหวัดพะเยา เป็น 1 ใน 10 จังหวัดนำร่อง เพื่อขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนจัดกิจกรรมลงพื้นที่ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิ เสรีภาพสิทธิมนุษยชน กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ กลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนด้อยสิทธิ ณ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในการนี้คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร หัวหน้างานคลินิกกฎหมาย และนายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร เจ้าหน้าที่คลินิกกฎหมาย ได้ร่วมลงพื้นที่จัดบูทเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ และรับเรื่องให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
10/3/2565 14:07:48น. 891
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนและผลักดันให้จังหวัดพะเยา เป็น 1 ใน 10 จังหวัดนำร่อง เพื่อขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน

#uplaw
#sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน