มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงาน ๕ มีนาคม ประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

7/3/2565 11:56:21น. 850
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงาน  ๕ มีนาคม ประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

 มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงาน

๕ มีนาคม ประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

ประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง เป็นงานประเพณีที่เมืองพะเยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๕ มีนาคม ซึ่งตรงกับวันประสูติของพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรพะเยา เพื่อสักการะพ่อขุนงำเมือง เจ้าเมืองพะเยาองค์ที่ ๙ ผู้สร้างความรุ่งเรืองให้กับเมืองพะเยา โดยทุกปีจะนำเครื่องสักการะมาทำพิธีบวงสรวงพระรูปที่อนุสาวรีย์ของพระองค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พ่อขุนงำเมืองผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรภูกามยาวให้เจริญรุ่งเรือง

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา  ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และร่วมฟ้อนถวายพ่อขุนงำเมืองร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา และประชาชนจังหวัดพะเยา  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ เป็นประธานในพิธี พร้อมทำพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา ซึ่งกระทำกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา พญาธุมะสิกขี พญานาค       ที่ปกปักรักษากว๊านพะเยา พร้อมกันนี้ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนจังหวัดพะเยา ร่วมกันปล่อยปลาลงกว๊านพะเยา โดยงานนี้จัดขึ้นโดย จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณี วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ นำทุนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาวิถีชีวิตมาพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพะเยา และส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสานงานด้านวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดพะเยาเพื่อการท่องเที่ยวอีกด้วย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
7/3/2565 11:56:21น. 850
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงาน ๕ มีนาคม ประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

#ประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง #๕ มีนาคม #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน