ม.พะเยา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

21/2/2565 16:17:11น. 875
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่

 

           มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยสามารถกรอกข้อมูลสมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th  สมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้ ชำระค่าสมัครจำนวน ๑,๐๐๐ บาท ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (๗-๑๑ ) หรือ ยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัคร ณ คณะ/วิทยาลัย ที่ประสงค์เข้าศึกษา ในวันเวลาราชการ
           รายละเอียดของคณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร Click https://bit.ly/3I7Jt74
           สมัครเรียน Click http://reg.up.ac.th/app/admission/apply2/NewAccount
          
          สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก ที่มีผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้าตามเกณฑ์ให้ยื่นหลักฐานประกอบพร้อมใบสมัคร กรณีที่ยังไม่มีผลการสอบดังกล่าวสามารถสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้ที่ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียด http://lc.libarts.up.ac.th


           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา www.admission.up.ac.th
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๗๓ โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๔

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา / ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
21/2/2565 16:17:11น. 875
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน