ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แก่ข้าราชการตำรวจ ในจังหวัดพะเยา

18/2/2565 8:52:39น. 1304
คณะนิติศาสตร์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ รวมทั้งอาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าพบปะพูดคุย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีโครงการพิเศษ ปริญญาโท และปริญญาเอก ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา อยู่ในขณะนี้ ณ กองบังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา โดยมี พันตำรวจเอกยุทธนา แก่นจันทร์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา, พันตำรวจโทหญิง น้อมจิต ผาทอง รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา และพันตำรวจตรีหญิง ลำพึง อำพันธุ์ทอง สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพูดคุย และรับฟังการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในครั้งนี้ด้วย

โดยในการนี้ได้เข้าพบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าว ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับหลักสูตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ สถานีตำรวจภูธร เมืองพะเยา และสถานีตำรวจภูธร แม่กา ร่วมด้วย ในฐานะที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำเอาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    Uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
18/2/2565 8:52:39น. 1304
Print Friendly and PDF

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แก่ข้าราชการตำรวจ ในจังหวัดพะเยา

##uplaw
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน