วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ โดยนิสิตปริญญาโท จัดการบรรยายเสวนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ในสถานการณ์โควิด-19

9/2/2565 10:52:30น. 456
#หลักสูตรใหม่ #New #รับสมัครเข้าศึกษา #การจัดการการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการ #ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #ศิลปศาตรมหาบัณฑิต #วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา
                      วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. นิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม จัดการเสวนา เรื่อง แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทย ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ณ ห้อง R805 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด

วิทยากรบรรยายพิเศษ ในครั้งนี้
คุณกฤษณี ศรีษะทิน
- ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท Stream Events Asia Ltd.
- ประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพสมาคม
ส่งสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย)
- วิทยากรประจำโครงการ 7 MICE Magnificent Themes
- ที่ปรึกษาแผนงานวิจัยการยกระดับศักยภาพของชุมชน
เพื่อรองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์
- ผู้วิจารณ์งาน (Commentator) โครงการ CBT MICE
- Market Champion Australia & New Zealand
- Convention Industry Connecter

คุณบูรณาการ จตุพรไพศาล
ธุรกิจนำเที่ยวโรงแรม (Tour Operation/Local DMC)
1. บริษัท จัมโบ้ เจอร์นี่ย์ แอนด์ อีเว้นท์ จำกัด
2. Jumbo Travel and Event กาญจนบุรี
- กรรมการผู้จัดการ (Managing Director - MD)
- อุปนายก สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ.)
- สมาชิกสมาคมประชุมนานาชาติ(ไทย) (ทิก้า)

น้องติวเตอร์ นักสู้ฝัน (ติวเตอร์เยาวราช)

ทั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ได้ถ่ายภาพร่วมกัน

9 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิสิตปริญญาโท   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
9/2/2565 10:52:30น. 456
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน