นิสิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม เข้าศึกษาดูงานTHE LAKE CAMP และ The Journey House Lifestyle Boutique Hotel จ. กาญจนบุรี

31/1/2565 15:11:54น. 520
#ศึกษาดูงาน #upcm  #universityofphayao #หลักสูตรใหม่ #New #รับสมัครเข้าศึกษา #การจัดการการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการ #ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #ศิลปศาตรมหาบัณฑิต #วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ นำโดย ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร เป็นอาจารย์รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม พานิสิตเข้าศึกษาดูงาน THE LAKE CAMP และ The Journey House Lifestyle Boutique Hotel จ. กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2565 โดยกำหนดจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง“รูปแบบการบริหารจัดการที่พักแรมและการปรับตัวของนักท่องเที่ยวอย่างไรในสถานการณ์ ”
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ได้รับเกียรติจากคุณสักกเชษฐ์ สุวรรณวัฒนะ เจ้าของกิจการเดอะเลคแคมป์ กาญจนบุรี และวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ได้รับเกียรติจากคุณจิตตินทร์ ฤทธิรัตน์ผู้จัดการทั่วไป เดอะ เจอร์นีย์ เฮาส์ ไลฟ์สไตล์ บูติก โฮเทล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
31/1/2565 15:11:54น. 520
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน