คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อปรึกษาหารือการประสานความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดพะเยาร่วมกัน

19/1/2565 15:05:59น. 1799
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าพบ นายอัครา พรหมเผ่า นายก อบจ.พะเยา
วันนี้ 19 มกราคม 2565 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ประสานคลินิกกฎหมายและศูนย์ช่วยเหลือและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เข้าพบนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
โดยได้ร่วมปรึกษาหารือการทำ MOU ร่วมกันระหว่างคณะนิติศาสตร์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา การบริการวิชาการของคณะนิติศาสตร์ อาทิเช่น โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายสำหรับผู้นำชุมชน และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และเสริมสร้างการตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของประชาชนในจังหวัดพะเยา รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในจังหวัดเข้าถึงการบริการในกระบวนยุติธรรม ลดและขจัดปัญหาการกระทำผิดกฎหมาย ประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมกลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) การไกล่เกลี่ยทางปกครองระดับอำเภอ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดพะเยาต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
19/1/2565 15:05:59น. 1799
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อปรึกษาหารือการประสานความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดพะเยาร่วมกัน

#uplaw #school of law #UniversityofPhayao #คณะนิติศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #นิติมพ #sdg16 #sdg17
#sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน