คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอน UP-PSF

17/1/2565 13:45:06น. 1314
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอน UP-PSF
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 9.00น.- 16.30น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอน UP-PSF ผ่านช่องทางออนไลน์ ms teams เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการข้ามศาสตร์การสอน โดยทีมวิทยากร ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน และผู้ผ่านการประเมินอาจารย์มืออาชีพ UP-PSF


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
17/1/2565 13:45:06น. 1314
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอน UP-PSF

#uppsf #uplaw #คณะนิติศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #sdg4 #sdg17
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน