คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับประธานสภาทนายความจังหวัดพะเยาพร้อมคณะ

12/1/2565 16:11:47น. 1647
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ นายตรีเรก ศรีวิชัย ประธานสภาทนายความจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ ที่ให้เกียรติเข้าพบในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2565 และร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ การวิจัยและการบริการวิชาการด้าการให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน การเสริมสร้างให้ประชาชนเข้าถึงการบริการในกระบวนยุติธรรม ด้วยการส่งเสริมกลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการจัดทำหลักสูตร Reskill / Upskill / New skill เพื่อพัฒนาศักยภาพทนายความ นักกฎหมาย และประชาชนทั่วไป
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ นายตรีเรก ศรีวิชัย ประธานสภาทนายความจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ ที่ให้เกียรติเข้าพบในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2565 และร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ การวิจัยและการบริการวิชาการด้านการให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน การเสริมสร้างให้ประชาชนเข้าถึงการบริการในกระบวนยุติธรรม ด้วยการส่งเสริมกลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการจัดทำหลักสูตร Reskill / Upskill / New skill เพื่อพัฒนาศักยภาพทนายความ นักกฎหมาย และประชาชนทั่วไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
12/1/2565 16:11:47น. 1647
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับประธานสภาทนายความจังหวัดพะเยาพร้อมคณะ

#school of law # มหาวิทยาลัยพะเยา #sdg16 #sdg17 #คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg10 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน