“โคก หนอง นา โมเดล”

7/1/2565 15:01:23น. 1026
โคก หนอง นา โมเดล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้หลักวิศวกรรมพัฒนา “โคก หนอง นา โมเดล"ณ สวนตาปั๋น โดย ลุงปาง ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ผลผลิตจากโครงการ U2T คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ดร.อภิชาต บัวกล้า และ รศ.ดร ธนกร ชมภูรัตน์ ซึ่งได้ถูกจัดทำในรูปแบบวีดีโอ และไดเผยแพร่ความรู้ผ่านรายการ ข่าวภาคเหนือ NORTH NBT Chiangmai รับชมได้ที่#U2T #EN2C #SDG6 #SDG9 #SDG12 #SDG15 #วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา


    

facebooktwitterline


ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
7/1/2565 15:01:23น. 1026
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน