กองบริการการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 002202 สังคมพหุและวัฒนธรรม 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 0031

7/1/2565 9:42:20น. 940
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

          วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 002202 สังคมพหุและวัฒนธรรม 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 003136 พะเยาศึกษา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

           จากระบบ Mcrosoft Teams Live Event โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง และอาจารย์สาริณีย์ ภาสยะวรรณ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน

           มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 1,200 คน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
7/1/2565 9:42:20น. 940
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 002202 สังคมพหุและวัฒนธรรม 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 0031

#หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน