คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับโครงการ U2T ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับ Silver Award จากมหาวิทยาลัยพะเยา

30/12/2564 15:25:26น. 3185
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับโครงการ U2T ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับ Silver Award จากมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับโครงการ U2T ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับ Silver Award จากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นับเป็นความสำเร็จในการดำเนินการบริการวิชาการของคณะฯ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
30/12/2564 15:25:26น. 3185
Print Friendly and PDF

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับโครงการ U2T ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับ Silver Award จากมหาวิทยาลัยพะเยา

# มหาวิทยาลัยพะเยา #school of law #นิติมพ #คลินิกกฎหมาย
#sdg4 #sdg10 #sdg11 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน